Zbory adventistov siedmeho dňa_ad fontes

Doporučujeme

Všetky naše filmy

Kazatelia SZ CASD


   Láska k pravde - Praha

 Karol Badinský
0:50:56   Si krízocentrický, alebo kristocentrický?

 Daniel Márföldi
0:26:57   Sára a Hagar

 Daniel Márföldi
0:43:50   Matúš 24 a 25

 Samuel Ondrušek
0:44:43   Mat 24 a 25    inak

 Ferdinand Varga
0:39:43   Kde je skutočný boj

 Martin Homišin
0:44:43   Boží kalendár

 Ferdinand Varga
0:44:43   Reformácia pod Andami

 Marek Riečan
0:44:43   Kto je skutočný veriaci?

 Stanislav Bielik
0:44:43   Počiatok zla a jeho koniec

 Marek Gurka
0:44:43   Boháč a Lazar

 J. Kučera
0:44:43  Demolačná čata

 Daniel Komora
0:44:43Čo nie je modlitba

 Filip Soós
  0:50:18  Aká je naša identita

 Mikuláš Pavlík
0:44:43  Vykúpenie

 Jozef Pist
0:24:22  Skúška

 Pavol Moudrý
0:35:00  Kresťanská dokonalosť

 Milan Uhrín
0:49:30  Najdôležitejšie miesto

 František Kolesár
0:35:14
Kontakty0:54:01
   F Varga Kto karhá, časom nájde viac lásky Trnava, 06 04 2024

dátum
4.03.2024

1:02:07
  F. Varga - Žiadaj čo len chceš a dostaneš 23.12.2023, Košice

dátum
18.04.2024

0:44:17
   F Varga - Spoľahlivý vodca - Trnava, 24.02.2024

dátum
4.03.2024

0:45:35
  F. Varga - Len dve veci berieme do neba 23.12.2023

dátum
3.03.2024

0:45:35
   F Varga - Ľahšia cesta (Trnava, 20.01.2024)

dátum
29.01.2024

0:43:51
   F Varga - Predurčenie (Trnava, 11.11.2023)

Je náš život predurčený, alebo nie je? Ak je, môžeme si na tom niečo zmeniť? Ak nie je, máme šancu byť spasení?

dátum
12.11.2023

0:43:51
   F Varga - Na ceste k nebesiam (Trnava, 25 11 2023)

Viete o tom, že sa nebezpečne blížime k zániku tejto zeme? Všetky znamenia nám to ukazujú.

dátum
1.12.2023

0:43:51
   F Varga - Zdroj šťastia (Trnava, 07 10 2023)

Je bohatstvo zdrojom šťastia nášho života? Odkiaľ pramení naše skutočné šťastie? Môžeme byť šťastný aj vtedy, keď sme smutný? To sú otázky, s ktorými sa stretávame v našom živote.

dátum
15.10.2023

0:41:21
   M. Fulier - Nikodém (Sv krst, Trnava, 29.09.2023)

.

dátum
12.10.2023

0:44:34
   F Varga - Kto je môj brat (Trnava, 02 09 2023)

.

dátum
12.10.2023

0:39:46
   F Varga - Falošní proroci (Trnava, 12.08.2023)

.

dátum
19.08.2023

0:57:24
   F Varga - Čiastočné vzkriesenie (Trnava, 22 07 2023)

.

dátum
27.07.2023

0:24:11
   F Varga - Náprava chýb (Trnava, 24 06 2023)

.

dátum
24.06.2023

0:53:36
   F Varga - Vzor hodný nasledovania. 17. 06. 2023, Trnava

.

dátum
19.06.2023

1:01:51
   Zmena charakteru - Ferdinand Varga, Trnava, 10.06.2023

.

dátum
12.06.2023

0:59:36
   Istota môže byť veľmi nebezpečná - Ferdinand Varga, Trnava, 15 04 2023

.

dátum
16.04.2023

1:00:06
   Hrdinovia viery - Ferdinand Varga, Vojkovice 18 03 2023

.

dátum
08.04.2023

0:56:09
   Ako môžeme stratiť Ježiša - Ferdinand Varga, Vojkovice 18 3 2023

.

dátum
08.04.2023

0:43:30
   F Varga - Biblické hory - Vojkovice, (17 03 2023)

.

dátum
08.04.2023

0:56:24
   F Varga - Keď niekto bojuje z posledných síl - Trnava, (11 03 2023)

.

dátum
12.3.2023

0:55:03
   F Varga - Buďme nielen členmi, ale aj učeníkmi Trnava, (25 02 2023)

.

dátum
25.2.2023

0:56:24
   F Varga - Kým príde koniec - Trnava, (11 02 2023)

.

dátum
25.2.2023

0:40:14
   F Varga - Vďačnosť nie je len o daroch - Trnava, (28 1 2023)

.

dátum
1.2.2023

0:52:07
   F Varga - Armagedon predo dvermi - Trnava, (7 1 2023)

Poznáte dobu, v ktorej žijeme? Čo je to Armagedon? Biblia vysvetľuje že ten čas sa neúprosne blíži. .

dátum
9.1.2023

1:07:17
   F Varga - Purgatórium podľa písma (Trnava, 17 12 2022)

Je možné sa zmeniť a očistiť až po smrti? Čo o tom hovorí Božie Slovo? .

dátum
19.12.2022

0:51:58
   F Varga - Boží ľud v Babylone (Trnava, 26 11 2022)

Kde je Babylon, a prečo sa to tak často spomína? .

dátum
28.11.2022

0:57:23
   F Varga - Nedostatky Božieho ľudu -Trnava, (12 11 2022)

.

dátum
19.11.2022

0:45:41
   F Varga - Nebezpečné časy -Trnava, (13 08 2022)

.

dátum
13.08.2022

0:43:22
   Orly lietajú vysoko a mĺkvo - F. Varga 30.07.2022 Trnava

.

dátum
30.07.2022

0:58:32
   Vstupenka do neba - F. Varga 02.07.2022 Trnava

.

dátum
04.07.2022

0:46:52
   Polnočné volanie - F. Varga 18.06.2022 Trnava

.

dátum
25.06.2022

0:29:43
   Náman Sýrsky - F. Varga 04.06.2022 Trnava

.

dátum
10.06.2022

1:03:28
   Keď zlý duch radí prorokom - F. Varga 21.05.2022 Trnava

.

dátum
21.05.2022

0:48:52
   Keď jedenásta hodina nastane - F. Varga 09.04.2022 Trnava

.

dátum
13.04.2022

0:50:25
   Veľké súženie klope na dvere sveta - F. Varga 12.03.2022 Trnava

.

dátum
13.03.2022

0:59:20
   Veta za milión $ - F. Varga 19.02.2022 Trnava

.

dátum
28.02.2022

0:48:21
   Krst za mŕtvych - F. Varga 05.02.2022 Trnava

.

dátum
28.02.2022

1:08:06
   Pred príchodom zlého spravodlivý býva vychvátený- F. Varga 22.1.2022 Trnava

.

dátum
24.1.2022

0:59:56
   Kto hľadá, nájde - F. Varga 1.1.2022 Trnava

Kde sa dá nájsť Pán Boh? Lebo Biblia hovorí. že kto ho hľadá, nájde. Ako ho treba hľadať? To je otázka pre nás.

dátum
3.1.2022

1:04:32
   V posledných dňoch prídu ťažké časy -F. Varga 11.12.2021 Trnava

Potrebujeme vedieť, čo hovoria proroctvá? Samozrejme, veď oni nám hovoria, čo nás očakáva. Hovoria nám o tom, prečo sa nemáme báť z toho, čo na nás prichádza. A aký koniec očakáva veľkú smilnicu.

dátum
16.12.2021

1:05:46
   Veľký spor sa blíži k záveru - Ferdinand Varga 20.11.2021, Trnava

dátum
28.11.2021

1:13:38
   Posledná generácia v nebezpečenstve - Ferdinand Varga 29.10.2021, Trnava

dátum
31.10.2021

0:51:33
   Aj pápež môže hovoriť pravdu - Ferdinand Varga 11.09.2021, Trnava

dátum
9.10.2021

0:47:44
   Meškanie - Ferdinand Varga 04.09.2021, Košice

dátum
9.10.2021

0:56:12
   Únik do vesmíru - Ferdinand Varga 21.08.2021, Trnava

dátum
23.08.2021

0:45:26
   Božie tajomstvá - Ferdinand Varga 24.07.2021, Trnava

dátum
31.07.2021

0:49:37
   Ostatok Božieho ľudu - Ferdinand Varga 07.06.2021, Trnava

dátum
07.06.2021

0:29:54
   Bohoslužba - Karol Badinský 26.06.2021, Trnava

dátum
07.06.2021

1:08:02
   Správna cirkev - Ferdinand Varga 12.06.2021, Trnava

Niekto si myslí, že tá je správna cirkev, ktorá má veľa členov. Niekto sa spolieha nato, že zachováva niektoré sviatky. Niekto si myslí, že správna je tá cirkev, kde dostávajú dar jazyka... Podľa čoho vieme, ktorá je správna?

dátum
23.06.2021

0:56:32
   Deň Pánov 1. časť - Karol Badinský 29.05.2021, Trnava dopoludnie

Ktorý deň je Pánov, v čom sa líši od ostatných, aké má určenie? Prvá časť tohto uvažovania

dátum
6.06.2021

0:40:47
   Deň Pánov 2. časť - Karol Badinský 29.05.2021, Trnava popoludnie

Ako sa v tento deň choval Pán Ježiš a ako to svätili učeníci? Druhá časť tohto uvažovania.

dátum
4.06.2021

1:02:24
   Dráma pred bránami neba - Ferdinand Varga 22 05 2021, Trnava

dátum
27.05.2021

0:58:39
   Jozef - K Badinský 15 05 2021, Trnava

dátum
16.05.2021

1:02:00
   Záhadný mládenec v bielom rúchu - F Varga 08 05 2021, Trnava

dátum
16.05.2021

1:27:09
   Kresťanské sviatky F Varga 03 04 2021, Trnava

dátum
04.04.2021

0:45:49
   7 slov z kríža - K. Badinský Trnava 27.3.2021

dátum
30.3.2021

0:50:04
   Izák - Karol Badinský, Trnava 20.3.2021

dátum
20.3.2021

1:08:16
   V čom je naša istota? - Trnava 13.3.2021

dátum
15.3.2021Späť   <<<     >>>   Vpred

1:03:58
   Teológia poslednej generácie - Trnava 20.2.2021

Svätý Duch v každej dobe posiela svojmu ľudu posolstvo tej generácie, ktorej sa to týka. Sledujte pozorne aké posolstvo posiela pre našu dobu!

dátum
20.2.2021

0:48:27
   Cesta na vrch Mória - Karol Badinský - Trnava 6.2.2021

Miluješ svojho Pána tak, že by si mu dal aj to majdrahšie?

dátum
10.2.2021

0:40:45
   Tajomstvo úspešného života - Ferdinand Varga - Trnava 30.1.2021

Chceli by ste mať úspešný život? A pritom byť aj šťastný? Prečo toľko zdanlivo úspešných ľudí spácha samovraždu? Alebo predsa len neboli až taký úspešný?

dátum
31.1.2021

0:2:59
  I Will Follow The Fountainview Academy

dátum
3.2.2021

0:31:33
  Vírus hriechu - Karol Badinský - Trnava 23.1.2021

Ktorý vírus je nebezpečnejší? Ten kovid, alebo ten vírus hriechu? Ktorého sa chcete zbaviť skorej?

dátum
3.2.2021

0:6:12
  How Great thou Art

dátum
3.2.2021

1:05:12
   Duchovný alkoholizmus - Ferdinand Varga - Trnava 16.1.2021

Aký je rozdiel medzi telesným a duchovným alkoholizmom? Vínom pravdy a vínom klamstva? Ako nás Písmo upozorňuje na víno Babylónu? O tom všetkom môžete tu počuť.

dátum
17.1.2021

0:4:11
  Watch Ye Saints

dátum
3.2.2021

0:52:13
   Zmyseľ migrácie - Ferdinand Varga - Trnava 2.1.2021

Je to dobré, keď sa do Európy hrnú moslimovia, alebo nie je?

dátum
3.1.2021

0:3:40
  Shall we Gather at the River

dátum
3.2.2021

0:37:20
   Na súde - Karol Badinský - Trnava 26.12.2020

Je súd spravodlivý, alebo nie je spravodlivý? Pred akým súdom stál Pán Ježiš, a pred akým súdom budeme my?

dátum
2.1.2021

0:3:08
  Sitting at the Feet of Jesus Steps to Christ

dátum
3.2.2021

0:54:07
   Človek pred súdom - Ferdinand Varga - Trnava 5.12.2020

Každý človek sa dostane pred súd, minimálne raz. Ako tam pochodíme?

dátum
5.12.2020

0:29:37
   Prečo sme nespokojní - Karol Badinský Trnava 2020

dátum
5.12.2020

0:45:54
   Ako žiť v dobe konca - Ferdinand Varga Trnava 2020

dátum
2020

0:45:44
   Sedem dní na konci vekov - Ferdinand Varga Trnava 14.11.2020

dátum
15.11.2020

0:54:24
   Rozhodnúť sa správne - F. Varga, Trnava 10.10.2020

dátum
18.10.2020

0:54:15
   Aký som ja človek? - Ferdinand Varga Trnava 03.10.2020

Vieme o tom, akí sme ľudia? Či dobrí, alebo zlí? Čo hovorí Biblia, podľa čoho zistíme, aký je dobrý človek?

dátum
5.10.2020

1:11:45
   Apokalipsa 6_Čo hovorí Biblia o konci sveta - F. Varga, Piešťany

dátum
10.10.2020

0:55:08
   Apokalipsa 5_Čo hovorí Biblia o Covid 19 - F. Varga, Piešťany

dátum
26.9.2020

1:14:08
   Apokalipsa 4_Čo hovorí Biblia o úlohe USA a Vatikánu - F. Varga, Piešťany

dátum
26.9.2020

1:23:53
   Trojica a Duch Svätý - F. Varga, Trnava

dátum
3.9.2020

0:49:06
   Ako vládnuť sám nad sebou - F. Varga, Trnava

dátum
3.9.2020

1:14:19
   Ako sa stane z obyčajného človeka gentleman - F. Varga, Trnava

dátum
23.8.2020

0:41:28
   Formovaní Bohom - Karol Badinský 8.8.2020, Trnava

dátum
11.8.2020

0:50:44
   Zasľúbenia - Ferdinand Varga 3.8.2020, Trnava

dátum
11.8.2020

0:04:31
   Messze fenn egy hegyen - Mužský zbor Reménység

dátum
11.7.2020

0:04:00
   Közel van már az a nap - Kvartet H4

dátum
11.7.2020

0:28:21
   Samaritánka - Karol Badinský Trnava

dátum
23.7.2020

0:02:06
   Faith Unlocks the Door Steps to Christ - Fountainview Academy

dátum
6.7.2020

0:06:55
   Master the tempest is raging - UoN SDA Choir

dátum
6.7.2020

1:03:29
   Mikročipy a pečať šelmy 04 07 2020, Trnava - F Varga

dátum
6.7.2020

0:03:24
   HAVE YOU BEEN TO JESUS - The Psalmist Choir

dátum
26.6.2020

0:04:26
   What a Friend We Have in Jesus God So Loved the World - Fountainview Academy

dátum
26.6.2020

0:48:39
   Skúška viery - Ferdinand Varga

dátum
26.6.2020

0:28:12
   Byť priateľom - Karol Baďinský

dátum
26.6.2020

0:05:20
   Černocský zbor - SDA choir

dátum
30.4.2020

0:04:28
   Beautiful Robes - Advent Harmony choir

dátum
1.6.2020

1:03:53
   Pozor na Božie náhradné plány - Ferdinand Varga 30.5.2020 Trnava

Pán Boh má pre teba plán. Si ochotný to plniť, alebo to odmietaš? Pán Boh má aj náhradný plán, ale pre teba sa to môže skončiť tragicky.

dátum
1.6.2020

0:03:17
   Ancient Words - Advent Harmony

dátum
30.4.2020

1:04:08
Reformácia a oživenie po koronavíruse (16.05.2020) - Ferdinand Varga

dátum
16.05.2020

0:02:43
   Jesus saves - Fontainview

dátum
1.6.2020

0:02:43
   O Brother be Faithful - Fontainview

dátum
1.6.2020

1:08:44
   Synovia sveta zahanbujú synov svetla - Ferdinand Varga

dátum
30.4.2020

0:05:12
   Heaven came down - KUSDA Church choir

dátum
1.6.2020

0:25:17
   Ako sa orientovať v súčasnej situácii? - Karol Badinský

dátum
25.4.2020

0:05:00
   It could happen in a moment - Joe

dátum
1.6.2020

0:33:26
   Otče, odpusť mi - Karol Badinský

dátum
1.6.2020

0:02:34
   Burden are lifted at Carvary - By vioce of Eden

dátum
1.6.2020

0:55:08
   Vidieť dopredu, ale nerobiť paniku - Ferdinand Varga

dátum
21.4.2020

0:02:17
   Open my eyes - Fontainview

dátum
1.6.2020

1:31:14
   Apokalypsa 1. Biblia o pôvode Islamu - Ferdinand Varga

dátum
11.3.2020

0:03:54
   God will take care of you - Joe

dátum
1.6.2020Späť   <<<     >>>   Vpred

0:54:33
  Apokalypsa 2 Čo hovorí Biblia o budúcnosti EU - Ferdinand Varga

dátum
11.3.2020

0:03:46
   Ring the Bells of heaven - Fontainview Academy

dátum
1.6.2020

1:29:00
   Apokalypsa 3 Čo hovorí Biblia o histórii kresťanstva - Ferdinand Varga

dátum
11.3.2020

0:03:57
   Moment by moment - Fontainview Academy

dátum
1.6.2020

0:04:12
   When the Saints Go Marching In – Sisters of Grace Melodies

dátum
1.6.2020

1:11:07
   Pôvod hriechu - Karol Badinský

dátum
11.3.2020

0:46:16
   Čo spraviť s nevypočutou modlitbou? - Ferdinand Varga

dátum
6.3.2020

1:21:22
   Celý Izrael bude zachránený - Ferdinand Varga

Z Písma svätého ľudia často spravia slúžku. Majú teóriu, ktorú potom chcú dokázať s Bibliou. Tak je tomu aj so spasením Izraela. Pokiaľ nechápeme Boží plán s Izraelom, dovtedy môžeme uveriť aj tomu, že spasený bude dnešný politický Izrael. Biblia ale učí niečo iné. Po vypočutí prednášky pochopíte kto je Izrael dnes a ako chápať spasenie Izraela.

dátum
27.2.2020

1:31:28
   Druhé anjelské posolstvo - Ferdinand Varga

Cieľ témy je vysvetliť, že čo symbolizuje Babylon dnes.Mnoho kresťanov si myslí, že Babylon symbolizuje svet, alebo ateizmus. Biblia učí, že všetci sme v Babylonskom zajatí, len o tom nevieme. Prednáška nás informuje, ba varuje, aby sme sa nestali Babylončanmi.

dátum
9.2.2020

1:25:29
   Tretí anjel nasledoval za nimi - Ferdinand Varga

Prednáška je o tom, že po vyhlásení tretieho anjela bude ukončená doba milosti a preto bude oznámený aj rozsudok. Potom ešte bude čas na uvažovanie, ale nie na obrátenie. Toto posolstvo nás varuje, by vyzýva, aby sme sa rozhodli správne ešte dnes.

dátum
9.2.2020

1:36:16
   Prvá a druhá smrť - Ferdinand Varga

Prednáška je o tom, že hriech má dva rozmery. Dôsledok a zodpovednosť za hriech. Prvá smrť je dôsledok hriechu, preto všetci zomierame. Aj zvieratá, ba aj príroda trpí i keď nemajú vinu na hriechu človeka. Druhá smrť je mzdou hriechu, teda nastane ako tresť za hriech.

dátum
29.2.2020

1:22:36
   Večné peklo - Ferdinand Varga

Prednáška odznela na trnavskej univerzite 31.1.2020 vrámci kurzu Biblie. Cieľ témy je vysvetliť, že kedy a kde bude horieť peklo. Hlavná otázka je: či bude horieť večne, alebo len dočasne?

Ferdinand Varga je lektor biblických tém a kazateľ na dôchodku.

dátum
9.2.2020

0:52:58
   Kedy príde Ježiš? - Ferdinand Varga

Mal si už sen, alebo videnie o druhom príchode Pána Ježiša? Ak ešte nie, tak sleduj toto video a sa dozvieš nie len to, že ako príde Pán ježíš,ale to, že kedy. Boh má svoj kalendár, podľa ktorého sa riadi. Prvý príchod sa udial so sekundovou presnosťou a aj druhý sa uskutoční podľa presne určeného scenára a stane sa to v presnom čase. Videnie je skutočné a výklad verný.

.

dátum
28.1.2020

0:23:08
   Harmonogram posledných udalostí - Ferdinand Varga

Udalosti pred druhým príchodom Ježiša sú zjavené v Písme. Poznáme štyri etapy: Na konci budú padať rany, pred ranami bude hlasité volanie, alebo hlásanie trojanjelského posolstva, predtým sa udeje preosievanie a Boží ľud sa rozdelí. Verní a neverní sa od seba oddelia a to bude ďalšie znamenie doby. Všetci by sme mali vedieť, kde sa dnes v dejinách nachádzame. Uvažovanie nás prebudí. Možno nás napadne: Koľko času ešte máme? Po vypočutí príhovoru budeme viac orientovaní v udalostiach a rozpoznáme dobu, v ktorej žijeme.

Ferdinand Varga je lektor biblických tém a kazateľ na dôchodku. Momentálne sa venuje misii. Verí v skorý príchod Pána Ježiša a má túžbu aj iných na toto stretnutie pripraviť.

dátum
22.12.2019

0:57:19
   Ako pracovať misijne medzi členmi CASD? - Ferdinand Varga

Postup misie medzi adventistami je taký dôležitý, ako samotná misia. Kto nedodrží postup misie medzi adventistami, môže im viac ublížiť než pomáhať. Našou úlohou nie je zatratiť, ale zachrániť svojich spoluveriacich, preto musíme byť opatrní, ale aj zásadoví. Rady Písma nám pomôžu vykonať úspešnú misiu, i keď sa to vo väčšine prípadov môže javiť ako márna práca.

dátum
22.12.2019

0:53:025
   Ako osloviť neznámych ľudí? - Ferdinand Varga

Dobrý začiatok môže byť základom úspešného diela. Misia vyžaduje viac pozornosti, než iná práca. S ľuďmi sa nemá manipulovať, ešte menej ich máme nútiť pri formovaní ich svetonázoru. Kristus získal ľudí pre nebo, aj my ich máme získať, nie len naviesť a ešte menej nanútiť. Otázka je: ako? Základné princípy uvedené v prednáške sú použiteľné aj pri inej aktivite, ktorá nás spája s ľuďmi.

dátum
23.12.2019

0:47:50
   Misijná práca s inakveriacimi - Ferdinand Varga

Práca s inak veriacimi ľuďmi nikdy nebola ľahká. Každá skupina si myslí, že už pozná pravdu, a preto nové informácie neprijíma. Usmerniť myslenie a cítenie sa dá len pozornou, usilovnou prácou. Skôr, než niečo ľudia opustia, musia niečo prijať. Ak pochopia, že im ponúkame lepší tovar, iste ho kúpia. Dvere do ich myslenia nemôžeme vylomiť, len s kľúčom otvoriť. Ten kľúč je uznanie a pravá pochvala. Počúvajte, ako a za čo môžete pochváliť katolíkov, evanjelikov a svedkov Jehovových! Začíname vždy tam, kde ľudia sú.

dátum
25.12.2019

0:29:26
   Obetovanie Jefteho dcéry - Michal Fulier

Jefte je jednou z najkontroverznejších biblických postáv. Bol hrdinom a sudcom v Izraeli, no na druhej strane sľúbil Bohu za víťazstvo svoju dcéru ako zápalnú obeť. Ako mohol dať tak pochabý sľub Bohu? Môžeme odvolať sľuby, ktoré sme Bohu dali? Alebo ich musíme vyplniť za každú cenu? Aké možnosti na záchranu svojej dcéry mal Jefte a využil niektorú? Prečo vôbec nachádzame v Biblii tak temný príbeh? A prečo v ňom Boh iba mlčí?

dátum
12.9.2019

1:24:00
   Čarodej, alebo prorok? - Michal Fulier

Elizej je označovaný za proroka zázrakov. Na jednej strane bojoval proti pohanskej modloslužbe, avšak na strane druhej akoby sám používal magické pomôcky: palicu, soľ či rituálne pohyby. Prečo také zdanlivé protirečenie? Aký duchovný odkaz v jeho skutkoch môžeme nájsť a skrýva sa v nich

dátum
30.8.2019

1:39:12
   Moderný špiritizmus - Andrei Orășanu

Špiritizmus je také remeslo, ktoré poznali už v biblických dobách, ale Pán Boh ho odsúdil. V modernej dobe sa prejavuje aj medzi kresťanmi bez toho, že by o tom vedeli. Špiritisti dnes nepracujú len v cirkusoch, ale aj v kostoloch a na cirkevných podujatiach. Sledujte ako!

Andrei Orešanu je laický kazateľ, ktorý varuje kresťanský svet pred čarodejníctvom.

dátum
12.9.2019

1:24:00
   Boží plán na záchranu rodín - Andrei Orășanu

Rodina je základ spoločnosti, ale i cirkevného spoločenstva. Pán Boh chce zachrániť rodiny a rodičia sú zodpovední za výchovu svojich detí. Cirkev nemôže nahradiť úlohu rodiny. Téma odhaľuje príčiny toho, prečo odchádzajú deti do sveta.

Andrei Orășanu je laický kazateľ žijúci v Rumunsku. Má dvoch synov a robí všetko preto, aby ich zachránil pre večnosť.

dátum
30.8.2019

0:32:27
   Bremä Božie _ Dialóg s Bohom - Ferdinand Varga

Kniha proroka Malachiáša zaznamenáva dialóg medzi Bohom a človekom. Počas rozhovoru sa dozvieme, aké požiadavky má Pán Boh na ľudí. Zároveň dostaneme odpoveď na otázku, prečo niekedy trpia veriaci ľudia viac než neveriaci.

Ferdinand Varga je kazateľ, ktorý organizuje a vedie biblické tábory na území Slovenska.

dátum
29.8.2019

1:06:03
   Ekumena - Dávid Fekete

Stručné zhrnutie základných pilierov celosvetového ekumenického hnutia a uvádzanie jeho cieľov. Prednášajúci má výhrady voči ekumenickým aktivitám vedenia CASD. Považuje takéto spojenie a spoluprácu za nebiblické.

Dávid Fekete je kazateľ, ktorý vyznáva 28 vieroučných výrokov Cirkvi adventistov s.d..

dátum
29.8.2019

0:57:55
   Misijná práca a víťazstvo na hriechom - Andrei Orășanu

Misia je také poverenie, ktoré sme dostali od Pána Ježiša. Poraziť hriech nám pomáha aj to, keď pracujeme na záchrane iných. Ježiš radil mŕtvym vo viere, aby išli pomáhať tým, ktorí išli zomrieť.

Andrei Orășanu je laický kazateľ žijúci v Rumunsku. Má väčšie obdarenie na oslovenie ľudí, než kazatelia, ktorí sú zamestnaní v cirkvách.

dátum
30.8.2019

0:49:29
   Akí by sme mali byť - Ferdinand Varga

Kto čaká na Kristov príchod, tak ten sa na ten príchod aj pripravuje. Apoštol Peter nás vyzýva, aby sme uvažovali nad otázkou, akí máme byť.... Prednáška je o tom, že ukazuje na rozdiel medzi ideálom a skutočnosťou. Smutné príbehy ilustrujú nás skutočný stav.

Ferdinand Varga je kazateľ, ktorý bol takmer tridsať rokov zamestnancom Cirkvi adventistov s.d. Pracoval v rôznych zboroch.

dátum
29.9.2019

0:52:07
   Keď kazateľ manipuluje s textom - Dávid Fekete

Často sa stáva, že kazateľ síce číta text z Písma, ale dáva tomu iný výklad. Takúto manipuláciu s textom Pán Boh zakázal v knihe Zjavenia Jána 22, 18-19. Poslucháč musí dávať pozor, čo počuje, lebo nie len na tom záleží, kto hovorí, ale aj na tom, že čo hovorí.

Dávid Fekete je kazateľ žijúci v Maďarsku. Pevne verí v spisy EGW.

dátum
29.9.2019

1:33:56
   Rozdiel medzi pravým a falošným evanjeliom - Andrei Orășanu

Evanjelium je radostné posolstvo, ktoré prináša nádej hriešnikom. Falošné evanjelium učí, že hriešnik nemá nádej na zachovanie Božieho zákona, lebo je hriešnej prirodzenosti. Pravé učí, že človek má nádej v hriešnom tele žiť v súlade s Božími zákonmi, lebo Kristus k tomu dáva silu. Bez neho nič nemôžeme, ale s ním môžeme všetko.

Andrei Orășanu verí, že Pán Boh nedal také zákony, ktoré by človek nemohol zachovať.

dátum
30.8.2019

0:57:55
   Znovuzrodenie - Ferdinand Varga

Znovuzrodenie je podmienka spasenia. Veriaci ľudia často nevedia, aký je dôkaz znovuzrodenia. Mnohí si myslia, že hovorenie jazykmi, radostná povaha, alebo schopnosť robiť zázraky dokazujú naše znovuzrodenie. V skutočnosti naše jednanie dokazuje, či sme znovuzrodení. Môžeme byť veriaci aj bez znovuzrodenia.

Ferdinand Varga je kazateľ, ktorý je dobre známy v adventných zboroch na Slovensku i v zahraničí.

dátum
29.9.2019

0:35:41
   Ako strážiť svoje myšlienky - Dávid Fekete

Myšlienky nás často nečakane prekvapia. Môžu sa tvoriť na základe toho, čo robíme, čo vidíme a čo počúvame. Hlavne treba dávať pozor na zlé myšlienky, aby sa nezahniezdili v našej mysli.

Dávid Fekete je kazateľ, je ženatý a má dospelého syna. Bojuje za čistotu viery adventistov.

dátum
30.8.2019

0:49:54
   Odkaz pre tých, ktorí majú uši - Andrei Orășanu

V Písme Pán Boh sa predstavuje pod rôznymi menami. Meno v biblických dobách vždy vyjadruje charakter, ale v prípade siedmych listov Pána Ježiša v Zjavení vyjadruje aj to, že čo odkazuje Ježiš zborom. Môže to byť varovanie, ale aj uznanie. „Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!“

Andrei Orășanu verí, že Pán Boh nedal také zákony, ktoré by človek nemohol zachovať.

dátum
29.9.2019

0:21:51
   Podmienka spasenia - Gustav Valach

Pán Ježiš sa k nám prihovára aj cez“ Malých prorokov“. Kazateľ analyzuje obsah knihy Joel počas ranného zamyslenia.“

Gustav Valach je laický adventný kazateľ žijúci na Morave. Dlhé roky bol vedúcim funkcionárom zboru vo Vojkoviciach.

dátum
29.9.2019

1:18:47
   Aby sa Kristus vypodobnil v nás - Dávid Fekete

Naša povaha sa počas života mení podľa toho, koho máme za priateľa. Náš pohľad a naše usmernenie tvorí náš osud. „Vtáka poznáš podľa peria a človeka podľa priateľa.“ Ježiš je najlepší priateľ!

Dávid Fekete je kazateľ, ktorý verí, že kresťan môže nosiť Kristov charakter.

dátum
12.9.2019

1:17:33
   Pravé a falošné ospravedlnenie z viery - Andrei Orășanu

V nebi prebieha vyšetrujúci súd. Na tomto súde sme prehlásení za ospravedlnených, alebo odsúdených. Pravé ospravedlnenie umožňuje hriešnikom bezhriešny život. Kristova spravodlivosť je nám darovaná a my môžeme žiť bez hriechu v Jeho sile. Falošne ospravedlnení v takú možnosť neveria. V tom je rozdiel.

Andrei Orešanu je laický kazateľ, ktorý nás pod vplyvom Božieho Ducha upozorňuje na satanský podvod ospravedlnia.

dátum
29.9.2019

1:06:26< /b>
   Nebeské moci v pohybe - Ferdinand Varga

Skôr, než Ježiš príde, na Zemi budú ľudia bez viery prežívať hrôzu a strach. Čo je potrebné k tomu, aby sme sa nebáli. O tom je kázanie.

Ferdinand Varga je kazateľ, ktorý sa teší na druhý príchod Krista.

dátum
30.9.2019

0:18:07
   Jonáš - Gustav Valach

Jonáš dostal veľkú úlohu od Pána, až sa toho zľakol. Aké ponaučenie si z Jonášovho konania môžeme zobrať pre seba?

Gustav Valach je laický adventný kazateľ žijúci na Morave. Dlhé roky bol vedúcim funkcionárom zboru vo Vojkoviciach.

dátum
30.9.2019

1:05:41
   Prečo mešká Kristov príchod? - Dávid Fekete

Znamenia druhého príchodu a Boží plán spasenia nám vsugerujú myšlienku, že Ježiš mešká. Príčina meškania je nepripravenosť Jeho ľudu. Kázanie nám priblíži, ako môžeme urýchliť Jeho príchod.

Dávid Fekete vážne verí, že Kristov príchod je blízko, ba aj to, že Ježiš už mešká.

dátum
30.9.2019

1:26:12
   Smrť v hrnci a víťazstvo nad hriechom - Andrei Orășanu

Často si myslíme, že všetko stvoril Pán Boh a na začiatku bolo všetko, čo máme dnes. Počas prednášky sa dozvieme, že sú rastliny, ktoré Pán Boh nestvoril. Študenti misijnej školy takmer zahynuli, ale stal sa zázrak. Jedovatá rastlina bola eliminovaná Božím zásahom. Tak je to s našimi hriechmi. Boh ich môže zneutralizovať a naše hriešne žiadosti nemusíme vykonať.

Andrei Orășanu je vedúci evanjelista v Rumunsku. Verí, že s Kristovou silou môžeme žiť bezhriešny život.

dátum
12.9.2019

0:57:28
   Prorocký čas po roku 1844 - Ferdinand Varga

Adventné hnutie sa zrodilo na základe výpočtu dátumu druhého príchodu. Veľké 2300 ročné prorocké obdobie bolo naozaj ukončené v roku 1844, ale priekopníci adventného hnutia sa mýlili v udalosti. Nie druhý príchod, ale vyšetrujúci súd sa začal v roku 1844. Po tejto dobe už naozaj neexistuje iné prorocké obdobie? Kázanie pojednáva o tom, aké časové údaje uvádza Písmo po roku 1844.

Ferdinand Varga verí, že CASD bola Pánom Bohom poverená hlásať znamenia druhého príchodu.

dátum
30.9.2019

1:18:47
   Štyri dimenzie viery - Dávid Fekete

Viera môže byť filozofická, alebo taká, ktorá sa opiera o dôkazy. Pravá biblická viera je dar od Boha a je možné rozpoznať, či ju vlastníme.

Dávid Fekete je kazateľ, ktorý vážne uvažuje nad duchovným darom viery.

dátum
30.8.2019

1:26:52
   Klimatické zmeny a znamenie šelmy - Andrei Orășanu

Klimatické zmeny zamestnávajú hlavne mládež, ale i svetových politikov. Do akej miery zneužije Vatikán na svoje ciele tento problém. Bude nedeľný zákon prijatý v záujme záchrany sveta? O tom sa dozviete počas prednášky.

Andrei Orășanu je evanjelista v Rumunsku, ktorý sleduje znamenia doby konca.

dátum
12.10.2019

0:10:40
   V rukách Ježiša - Ferdinand Varga

Náš život a osud záleží od toho, kto riadi náš život. Naša istota je v Jeho rukách.

Ferdinand Varga je adventný kazateľ.

dátum
15.9.2018

0:58:52
   Nežijeme pod zákonom, ale v zákone - Dávid Fekete

Podľa Písma poznáme štyri postoje k zákonu. Môžeme žiť bez zákona, proti zákonu, alebo pod zákonom. Správny postoj je žiť v zákone. Poslucháč môže seba preskúmať, či už žije v zákone.

Dávid Fekete je vysvätený adventný kazateľ.

dátum
30.8.2019

1:11:47
   Koniec doby milosti - Andrei Orășanu

Koniec doby milosti nastane po zapečatení. Odvtedy až do Kristovho druhého príchodu veriaci budú žiť bez prostredníka. Kto môže obstáť bez hriechu? To je hlavná téma prednášky.

Andrei Orășanu rozpráva tromi jazykmi: rusky, rumunsky a anglicky. Na jeho prednášky v Rumunsku chodí tisíce ľudí a nie len zo zvedavosti. Ponúka pravé evanjelium.

dátum
12.10.2019

0:59:16
   Vychvátenie - Ferdinand Varga

Rôzne názory okolo vychvátenia už pomýlili nejedného kresťana. Kázanie nie je o tom, kedy a ako prebehne vychvátenie, ale o tom, kto bude, alebo kto môže byť vychvátený.

Ferdinand Varga káže počas táborového zhromaždenia v blízkosti Komornej Lhotky na Morave.

dátum
28.9.2018

0:57:44
   Adventný múr nárekov - Dávid Fekete

Oplakávanie strateného poverenia je zvykom židovského národa. Možno sa dejiny zopakujú, keď aj adventný ľud oplakáva staré časy, keď Boh ešte viedol tento ľud. O tom ako oplakáva, sa dozviete počas prednášky.

Dávid Fekete je kazateľ, vyznáva 28 vieroučných výrokov Cirkvi adventistov s.d.

dátum
30.9.2019

0:53:04< /b>
   Boh je dobrý - Ferdinand Varga

Čitateľ Písma vie, že Boh je dobrý, ale kázanie zvláštnym spôsobom ukazuje na Jeho dobrotu. On nedovolí, aby prišli na nás väčšie skúšky, len také, aké stačíme uniesť. Ukáže aj vyslobodenie z nich. Pod Jeho ochranou nie je možné padnúť do hriechu. On je dobrý!

Ferdinand Varga káže počas táborového zhromaždenia v blízkosti Komornej Lhotky na Morave.

dátum
28.9.2018

0:55:51
   Pokolenie ktoré zvíťazí - Dávid Fekete

Podľa učenia Písma bude posledná generácia zapečatená a s Božou pomocou bez hriechu obstojí počas padania rán. Kristove víťazstvo na kríži je darované 144 000.

Dávid Fekete je kazateľ žijúci v Maďarsku. Pevne verí v spisy EGW.

dátum
12.10.2019

1:19:07
   Apokalipsa 1 _ Čo učí Biblia o Islame - Ferdinand Varga

V poslednej dobe veľa počujeme o islame. Možno je to tým, že migrácia zasiahla celú Európu. Ľuda majú strach o budúcnosť svojej viery a myslia si, že islam premôže kresťanstvo. Prednáška priblíži nie len dejiny islamu, ale aj jeho nebezpečenstvá pre nás.

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

0:56:55
   Apokalipsa 2 _ Biblia a EU - Ferdinand Varga

EU je v ťažkostiach. Odchod Veľkej Británie z EU otvára otázky: aká je budúcnosť EU? Rozpadne sa celkom, alebo ju čaká oživenie? Čo Biblia učí o dejinách ľudstva a o konci EU? To sa dozviete po vypočutí prednášky.

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

1:21:05
   Apokalypsa 3 _ Čo učí Biblia o kresťanstve? - Ferdinand Varga

Kresťanské dejiny z pohľadu Písma. Odkiaľ pochádza katolícka cirkev a prečo sa volá katolícka? Prečo vypukla reformácia a čo priniesla? Na tieto a iné otázky dostanete odpoveď počas prednášky.

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

1:00:04
   Apokalypsa 4 _ Čo učí Biblia o USA a Vatikáne? - Ferdinand Varga

Posledné veľmoci sveta sú USA a Vatikán. Ich spolupráca je súčasťou ľudských dejín. Do akej miery nám hrozí nebezpečenstvo zo strany veľmocí sveta? Aká je pravá tvár Vatikánu a USA?

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.47.2019

0:54:48
   Apokalipsa 5 _ Čo hovorí Biblia o konci sveta - Ferdinand Varga

O konci sveta sa šíria rôzne názory. Voľakedy tomu len veriaci verili, že koniec príde. Dnes už o tom hovoria všetci. Aký koniec sveta príde podľa Písma?

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

1:25:21
   Apokalipsa 6 _ Čo píše Biblia o smrti - Ferdinand Varga

Otázka života po smrti bola vždy zaujímavá. Skoro každá kultúra verila v posmrtný život, ale naozaj existuje život po smrti? Naozaj je to biblické učenie? Odkiaľ pochádza táto správa? Čo Biblia učí o smrti?

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

1:20:47
   Apokalipsa 7 _ Tajomstvo šťastia - Ferdinand Varga

Šťastie je chvíľa, na ktorú celý život čakáme. Aké je tajomstvo šťastia podľa Písma?

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

1:07:15
   Apokalipsa 8 _ Tajomstvo čistého svedomia - Ferdinand Varga

Každý človek má iné svedomie. Prečo je to tak? Čo je svedomie? Je to Boží hlas, alebo to má iné tajomstvo? Ako sa dá meniť svedomie? Na tieto otázky dostanete odpoveď po vypočutí prednášky.

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
4.4.2019

0:55:29
   Bol by Ježiš členom našej cirkvi? - Ferdinand Varga

Odkaz Ježiša pre cirkev je správa o tom, prečo dnešné cirkevné spoločenstvá nechcú pustiť Ježiša do svojho spoločenstva. On stojí pri dverách a klope. Aké zmeny očakáva Ježiš od dnešných kresťanov? Majú vôbec nádej?

Ferdinand Varga je kazateľ, ale aj externý lektor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

dátum
30.6.2019Späť >>> <<< Vpred

0:18:07
  Ježiš je za nami - Ferdinand Varga

Na otázku, že kde je Ježiš, mnohí odpovedajú po svojom. Jedni veria, že je v nebi, iní, že je medzi nami, zase ďalší veria, že Ježiš je v srdci človeka. Podľa Písma veríme, že je aj za nami. Prečo je za nami? Čo máme robiť, aby sme Ježiša uvideli? Za veľkými ľuďmi vždy niekto stojí.

Ferdinand Varga káže na letnom tábore.

dátum
15.9.2018

0:18:27
   Ježiš porazil smrť - Ferdinand Varga

Zvíťaziť nad smrťou sa ešte nikomu nepodarilo. Ježiš je jediný v dejinách ľudstva, ktorý to dokázal a sľubuje vzkriesenie všetkým. Dokáže to?

Ferdinand Varga káže na letnom tábore.

dátum
15.5.2018

1:01:51
   Večné evanjelium na konci dejín - Ferdinand Varga

Podľa Písma vieme, že skôr, než príde koniec, má zaznieť trojanjelské posolstvo. O čom je trojanjelské posolstvo? Prečo sú tri posolstvá a prečo je to večné evanjelium? Kedy v dejinách už zaznelo trojanjelské posolstvo? Kde v SZ sa nachádza toto posolstvo?

Ferdinand Varga káže v Košiciach v r. 2019

dátum
30.6.2019

1:11:37
   Posolstvo tretieho anjela - Ferdinand Varga

O čom je tretie anjelské posolstvo? Záhada, alebo jasná výzva?

Ferdinand Varga káže v Košiciach v r. 2019

dátum
30.9.2019

1:04:41
   Dá sa vyjsť z homosexuality? - Hal Mayer

Rozhovor s Ronom Woolseym, Mikeom Carduccim a Daniellou Harrison zo spoločnosti Coming Out Ministries. Vypočujte si svedectvá o veľkej Božej moci, ktorá dokáže vyslobodiť aj homosexuálov zo života hriechu.

dátum
22.8.2019

0:54:38
   Stretnutie s Ježišom - Ferdinand Varga

Hlavné myšlienky kázania nám objasňujú, kde sa dá stretnúť s Kristom. Niektorí ľudia sú toho názoru, že musíme odcestovať do Izraela a chodiť po stopách Krista, aby sme s ním prežili stretnutie. Iní veria, že Ježiša sa dá stretnúť v zhromaždení veriacich. On je všadeprítomný, ale môžeme sa s Ním stretnúť aj pri posteli zomierajúceho človeka. Vypočutá modlitba smrteľne chorého kráľa nás ubezpečuje, že Boh nás počuje.

Kázanie zaznelo v rámci rannej pobožnosti na letnom tábore na Teplom vrchu v roku 2018.

dátum
15.9.2018

1:13:20
   144 tisíc a posledné udalosti - Ferdinand Varga

Hlavné myšlienky kázania sú o tom, čo vyjadruje počet 144 000 a aký majú mať charakter. Kto môže byť medzi nimi?

Ferdinand Varga káže v košickom zbore v roku 2013

dátum
15.9.2016

0:58:54
   Misia medzi adventistami - Ferdinand Varga

Misia je veľmi dôležitá práca kresťana. Otázka je, ako a prečo osloviť inak veriacich? Téma sa zameriava na oslovenie adventistov. Ako a prečo pracovať misijne medzi adventistami?

Kázanie zaznelo v zbore CASD počas pobožnosti vo Vojkoviciach v roku 2016.

dátum
15.3.2017

0:51:32
   Dráma na hraniciach zasľúbenej zeme - Ferdinand Varga

Adventný ľud stojí na hranici nebeského kánaánu. Dráma, ktorá sa odohrala na hranici starovekého Kánaánu sa môže zopakovať, ak budeme mať strach a obavy z toho, ako sa vydať na cestu. Koho symbolizujú 10 vyzvedači a koho tí dvaja? O tom sa dozviete viac po vypočutí kázania.

Kázanie odznelo na pobožnosti vo Vojkoviciach v roku 2017

dátum
15.3.2017

0:43:24
   Sklamanie a Božia vernosť - Ferdinand Varga

Každý z nás už prežil nejaké sklamanie. Niekedy nás sklamú ľudia, ale môže nás sklamať aj Pán Boh? Môžeme aj s ním prežiť sklamanie? Vypočujte si kázanie a dozviete sa, ako nás môže sklamať aj Pán Boh.

Kázanie v Bratislave v roku 2016.

dátum
9.10.2016

0:54:35
   Meškanie - Ferdinand Varga

Znamenia doby hlásajú blízkosť druhého príchodu Pána Ježiša. Už sa nám zdá, že mešká, ale prečo mešká? Ako zvyknete vyplniť čas, keď čakáte na meškajúci vlak, alebo lietadlo? Ako strávime čas, keď čakáme na príchod Ježiša?

Kázanie zaznelo v rámci pobožnosti vo Vojkoviciach 19.3.2016.

dátum
15.9.2016

0:46:40
   Pokánie - Ferdinand Varga

Príbeh zo života Dávida krásne ilustruje pravé pokánie.

Ferdinand Varga káže v Michalovciach v roku 2017

dátum
14.4.2017

0:49:21
   Koľko času ešte ostáva - Ferdinand Varga

Boží plán záchrany vyžaduje presnosť. Príbeh uneseného lietadla nám ilustruje s akou presnosťou musí náš Pán pracovať, aby nás mohol vyslobodiť z rúk satana. My musíme spolupracovať s ním.

Ferdinand Varga káže v Českom Tešíne v roku 2014.

dátum
15.5.2016

0:47:45
   Budúcnosť Europskej únie - Ferdinand Varga

Politici, ale i jednoduchí ľudia by chceli vedieť, aká bude budúcnosť EU. Biblia už 2500 rokov pred nami zverejnila dejiny dopredu. Na veľké prekvapenie aj dejiny EU sú uvedené v Biblii.

Ferdinand Varga prednáša v Michalovciach v roku 2016.

dátum
15.5.2017

1:10:35
   Biblia a Islam - Ferdinand Varga

Islam je druhé najväčšie náboženstvo sveta. Migrácia nás znepokojuje, lebo väčšina prichádzajúcich ľudí vyznáva práve toto náboženstvo. Je islam nebezpečenstvo pre EU?

Ferdinand Varga prednáša v Michalovciach v roku 2016.

dátum
15.5.2017

0:47:36
   Slepý od narodenia - Ferdinand Varga

Vyliečenie a vypočúvanie bývalého slepého človeka nám veľmi pripomína jednanie dnešných cirkevných hodnostárov. V biblickom príbehu nachádzame zaujímavú paralelu s dnešnou dobou.

Ferdinand Varga prednáša v Michalovciach v roku 2017.

dátum
15.4.2017

1:17:52
   Zapečatenie - Ferdinand Varga

Skôr, než sa ukončia dejiny, Boží ľud bude zapečatený. Čo je zapečatenie ako prebieha?

Ferdinand Varga káže vo Vojkoviciach.

dátum
15.3.2013

1:10:30
   Proroctvo o konci pápežstva - Ferdinand Varga

Dejiny pápežstva prinášajú zaujímavé odhalenia. Proroctvo Malachyho o Morgaina obsahuje zaujímavé zhody s biblickými dejinami. Bude dnešný pápež naozaj posledný?

Ferdinand Varga prednáša na Teplom vrchu v roku 2017

dátum
15.9.2018

0:33:33
   Boží hlas - Ferdinand Varga

Hlas svedomia mnoho ľudí považuje za Boží hlas v nás. Je to naozaj tak?

Ferdinand Varga káže v Michalovciach v roku 2017

dátum
22.5.2017

0:46:43
   Čas treba správne využiť - Ferdinand Varga

Často plytváme s časom, lebo nechápe jeho skutočnú cenu. Ako využiť správne čas? To je téma kázania.

Ferdinand Varga káže v Košiciach v roku 2016.

dátum
15.6.2016

1:07:03
   Kristova služba v nebi a náš život na zemi - Dávid Fekete

Vyšetrujúci súd v nebi sa začal v roku 1844. Uvažovanie hovorí o tom, ako Kristova služba a dianie v nebi zasahuje náš život na zemi. On nás očisťuje od každého hriechu. Dáva táto služba ľuďom na zemi silu nehrešiť?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

0:37:28
   Dobrý človek zahynie, ale zlý bude zachránený - Dávid Fekete

Bohatý mládenec a lotor sú hlavné postavy kázania. Lotor bude zachránený, ale bohatý mládenec nie. Prečo?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

1:04:44
   Nebeská ústava - Dávid Fekete

Každá ústava má piliere, nebeská je postavená na pravde, na láske a na slobode. Je potrebné mať zákon tam, kde vládne láska, sloboda a pravda?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

0:56:55
   Nekompromisný Nehémiáš - Samuel Pipim

Ako stáť pevne pred tlakom kompromisov? Nehemiáš je predstavený ako vzor vernosti Bohu. Prednáška popisuje satanovu stratégiu, ktorej princípy sú stále aktuálne.

dátum
12.10.2019

0:46:09
   Tvárnosť pobožnosti a pravá viera - Dávid Fekete

Aké je spojenie medzi vierou a skutkami? Náš svet žije pod tlakom výkonov. Volanie sveta znie: urob, dosiahni, rozhodni sa! To sú skutky, ale čo je z viery? O tom sa dozviete v prednáške.

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

0:57:30
   Tajomstvo bezhriešneho života - Dávid Fekete

V čom spočíva tajomstvo, že Kristus nikdy nepadol do hriechu? Kristova prirodzenosť, jeho víťazstvo, naše víťazstvo a posolstvo z Minneapolis 1888. "Tajomstvo pobožnosti" - Boh zjavený v tele. Čo je tým telom? Ako bol Kristus pokúšaný? Čo znamená trpieť v pokušení, odolávať žiadostiam tela? Čo je to sklon k hriechu? Čo znamená učiť sa poslušnosti? Ako zvíťazil Kristus?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

0:55:52
   Proroctvá v tieni veľkého sporu - János Reisinger

Bežne ľudia pojem „Veľký spor“ nepoznajú. Toto pomenovanie použila iba EGW. Spor je medzi Kristom a satanom. Satan bojuje proti Kristovi cez ľudí. Ľuďom vsugeruje myšlienku, že musia hrešiť, ale Ježiš dokazuje, že v hriešnom svete nemusíme hrešiť.

János Reisinger je literárny historik a bývalý profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Šalgótarjáne v roku 2017.

dátum
12.10.2019

0:52:53
   Ekuména veľký Babylon - János Reisinger

Bábelská veža bola postavená ako brána k Bohu. Je symbolom nevery. Ľudia robili veci vždy inak, než to Pán Boh od nich očakával. V modernej dobe sa opakuje tá istá situácia. Aj dnes sa stavia veža, ale inak sa to volá. Prednáška je aj o tom, že kto je v Biblii zmienená smilnica.

János Reisinger je literárny historik a bývalý profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Šalgótarjáne v roku 2017.

dátum
12.10.2019

0:59:42
   Svedomie a zákon - Dávid Fekete

Dobré svedomie nie je náhoda, ale je to ovocie poslušnosti Božieho zákona. Boh chce formovať naše svedomie. Aká je úloha svedomia v procese spasenia,?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

1:11:41
   Počiatky pápežstva - Péter Holló

: Katolícka cirkev verí, že pápežstvo sa začalo apoštolom Petrom, ale dejiny dokazujú niečo iné. Počiatky sú v polovici piateho storočia. Zaujímavé historické udalosti nás nie len informujú, ale aj varujú, aby sme boli na pozore.

Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu 2018.

dátum
12.10.2019

1:01:22
   Vrcholenie pápežskej autority - Péter Holló

Stredoveká cirkev vládla nad svetom hrozným spôsobom. Križiacke výpravy sú svedectvom toho, čo dokázala pápežská nadvláda. Aj deti zapojili do boja, aby oslobodili svätú zem, ale deti na pol ceste zahynuli....Pôvod a úloha Jezuitov, spôsob ich práce.

Dr. Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu. 2018.

dátum
12.10.2019

1:00:42
   Apoštol Pavol a evanjelium - Péter Holló

Skúsenosť apoštola Pavla v Aténach a jeho neúspech. Pavel bol veľký rečník, ale jeho vedomosti mu v evanjelizácii nepomohli. Z ľudského pohľadu bola jeho reč dobre pripravená, ale EGW hovorí, že jeho reč v Aténach nebola vedená Duchom Svätým.

Dr. Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu. 2018.

dátum
12.10.2019

1:08:04
   Evanjelium v učení o svätyni - Dávid Fekete

Biblická správa o vyšetrujúcom súde nie je na zastrašovanie ľudí, ale je to radostná správa. Zjavuje plán spasenia a hovorí o tom, čo robí Boh pre naše spasenie. Čo máme my spoločné so SZ sviatkami? O čom svedčia sviatky?

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

0:46:05
   Ježiš nás chce očistiť - Dávid Fekete

Do akej miery je dokonalosť Ježiša Krista idolom dnešného kresťanstva? V čom vidíme Jeho dokonalosť? Máme pozorne sledovať a brať vážne Jeho prirodzenosť a charakter. Jeho nemáme len obdivovať, ale aj nasledovať. Akým spôsobom sa môže zmeniť charakter človeka? My sa meníme na obraz, ktorý obdivujeme.

Dávid Fekete je adventný kazateľ. Kázanie zaznelo na letnom tábore v Teplom Vrchu v roku 2018.

dátum
12.10.2019

1:00:53
   List Filipenským - Péter Holló

Zbor bol v dobrom duchovnom stave, ale nedokázal pochopiť prirodzenosť Ježiša. Pavel im píše o Kristovi, aby pochopili Jeho pôvod a poslanie na zemi. Kristova prirodzenosť je aj dnes zdrojom nepochopenia Božieho očakávania. Akú podobu prijal Kristus? Stal sa otrokom hriechu, alebo sa stal len „podobným“ nám? Je ťažké zachovať Boží zákon? Aj Kristovi to bolo ťažké?

Dr. Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu. 2018.

dátum
12.10.2019

1:10:12
   Prvý list k Tesalonským 1 - Péter Holló

Zbor v Tesalonike má svoje nedostatky vo viere, ale ap. Pavel ich napráva. Prečo upozorňuje zbor na nebezpečenstvo prekvapujúceho príchodu Pána Ježiša? Ako môže Jeho príchod prekvapiť pravých kresťanov? Pozor na heslo a znamenie: „Pokoj a bezpečnosť“! Na konci dejín bude falošný mier a falošná bezpečnosť. Moderná bábelská veža zjednocuje svet.

Dr. Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu. 2018.

dátum
12.10.2019

0:59:05
   Prvý list Tessalonským 2 - Péter Holló

Božie slovo nesmieme sfalšovať, ani prispôsobovať ľuďom a kultúre. Nesmieme očakávať slávu a uznanie od ľudí. Vo svete budeme mať súženie, lebo satan bude podvádzať kresťanov zvlášť na konci dejín. Už v dejinách satan rozdelil kresťanstvo, ale čo bude robiť na konci? ....Prednáška je na posilnenie našej viery a pripravuje nás na posledný boj.

Dr. Péter Holló je kazateľ a profesor Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti. Prednáška zaznela na letnom tábore v Teplom Vrchu. 2018.

dátum
12.10.2019Späť   <<<     >>>   VpredChizma v adventizme

Video dokumenty

Skrátená verzia   1:08:33
1.časť - Počiatky   1:15:40
2.časť - Kríza   1:15:58
3.časť - Vyvrcholenie


Plné znenie


1.diel - Počiatky 2.diel - Kríza 3.diel - Vylúčenia 4.diel - Vývoj 5.diel - Búranie zboru 6.diel - Hlavné dôvody rozdelenia

Zaujímavosť


   Hubble ďalekohlad
 Vedecká spoločnosť NASA


Dôležité témy

1.Čo je to Armagedon? Je to 3. svetová vojna, prírodná katastrofa alebo útok z vesmíru? Prednáška prináša biblický pohľad na Armagedon v kontexte 7 posledných rán a iných udalostí Apokalypsy.

2.Buďte dokonalí! Je možné zosúladiť biblické výroky o ľudskej skazenosti s výzvou Pána Ježiša „Buďte dokonalí“?


   57:42
Co je to Armageddon?   40:45
Aký dokonalý má byť kresťan?


Dennis Priebe.

Dennis Priebe je kazateľ, učiteľ a evanjelista. V minulosti pôsobil ako profesor na Pacific Union College, v súčasnosti pracuje pre Amazing Facts Ministries.


   42:19
1. Co je hriech? 25:41
2. Kristova prirodzenosť  31:23
3. Dve evanjeliá  53:59
4.Dokonalosť? Vy snád žartujete  22:47
5. Posledná generácia  29:03
Budúcnosť adventizmu


Samuele Bacchiocchi

Samuele Bacchiocchi bol jediný nekatolík ktorý vyštudoval Pontifikálnu Gregoriánsku univerzitu vo Vatikáne. Vo svojej dizertácii dokázal, že zavedenie nedele je po-apoštolský fenomén a nemá biblické opodstatnenie.


  1:00:29
Je svätenie nedele biblické?


Vytvorené: 2019 - ZASD